Card image cap

แก้ไขประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. วาระประจำปี 2558

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ กำหนดให้มีพิธีรับส่งมอบหน้าที่ราชการ โดย พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๗ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.๗ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๗ ร่วมพิธี ณ ที่ทำการ ภ.๗ อ.เมือง จว.นครปฐม

อ่านต่อ...

ประวัติและผลงาน พล ต ท วีรพงษ์ ชื่นภักดี https://www.youtube.com/watch?v=g8YP7I4jP80&feature=youtu.be

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๘ พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธานการประชุม ศปก.ภ.๗ ครั้งที่ ๕๒- ๒๕/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.๗

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘ พล.อ อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. และคณะ มาตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและที่หมายเสด็จฯ โดยมี พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ พร้อมคณะ รอรับการตรวจสอบความพร้อมและชี้แจงการปฏิบัติ ภายในพื้นที่ของกองทัพบก ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘ พล.อ อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. และคณะ พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ ร่วมชมการซ้อมสาธิตการแสดง แสง สี เสียง ในชุด "อุทยานราชภักดิ์ เทิดจงรักสัตตปฐพี" ในพิธีเปิดอุทยานราชภักดิ์ หัวหิน

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๕ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน ร่วมประชุมตรวจสอบความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๘ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๗ ประธานในโครงการ D.A.R.E. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ภ.๗

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ ตรวจความพร้อม กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย และ จุดรถพระที่นั่งเทียบ ภายในอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน ประชุมซักซ้อมการปฎิบัติ การถวายความปลอดภัย ในเส้นทางเสด็จ ณ ห้องประชุม กอ.ปภ.๙๗

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธานร่วมประชุมและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยในเส้นทางเสด็จ ณ กองอำนวยการถวายความปลอดภัย ปภ.๙๗ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ ตรวจสอบความพร้อม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ถวายความปลอดภัย ภายในอุทยานราชภักดิ์ ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.๗ วมประชุมการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ณ ห้องประชุม กอ.ปภ.๙๗

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในพิธีรับส่งมอบหน้าที่ราชการของ ภ.๗ และ ประชุมการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานจัดงานเกษียณอายุราชการข้าราชการตำรวจในสังกัด. ภ.๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.๗

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ ตรวจเยี่ยมการฝึก ภาคสนาม ของกองร้อยควบคุมฝูงชนต้นแบบ ณ ลานฝึกวงศ์สมบูรณ์ ภ.๗

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง ผบช.ภ.๗ ประชุมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี ณ ห้องประชุม ภ.จว.เพชรบุรี

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ ร่วมประชุมและแถลงผลการปฏิบัติงานด้านการจราจร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ บรรยายพิเศษตามโครงการอบรมพัฒนางานด้านอำนวยการและบุคลากรในหน่วยงานให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๗ ณ นาคาคีรี รีสอร์ทฯ จว.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.๗ วมประชุมการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ณ ห้องประชุม กอ.ปภ.๙๗

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ บรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมกองร้อยควบคุมฝูงชนต้นแบบ ณ ห้องประชุม ภ.๗ ชั้น ๒ อ.เมือง จว.นครปฐม

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๑๘ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.๗ พร้อมคณะร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติด ณ สภ.ท่าเรือ

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชนต้นแบบ ณ ห้องประชุม ภ.๗ ชั้น ๒

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๑๗ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.๗ ร่วมประชุมเร่งรัดและพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓ อาคาร ๑ ตร.

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.๗ พร้อมคณะ ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติด ณ ภ.จว.ราชบุรี

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รอง ผบช.ภ.๗ พร้อมคณะ ร่วมประชุมการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ณ ห้องประชุม กอ.ปภ.๙๗

อ่านต่อ...

Card image cap

พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ ร่วมลงนามในสัญญารับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูตำรวจแดร์ ณ ห้องประชุม ภ.๗

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รองผบช.ภ.๗ พร้อมคณะร่วมสำรวจพื้นที่บริเวณพิธีอุทยานราชภักดิ์ ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหินจว.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ...

Card image cap

วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ พร้อมคณะ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการตำรวจภูธรภาค ๗ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.๗

อ่านต่อ...

Card image cap

พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง ผบช.ภ.7 รอง ผบช.ภ.7 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ปภ.97 (ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ย.58)

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. วาระประจำปี ๒๕๕๘


ประชาสัมพันธ์ ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน


ข้อแนะนำการเดินทางสู่อุทยานราชภักดิ์ ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน


เส้นทางเลี่ยงการจราจรมีทั้ง ๖ จุด ๘ เส้นทาง


ประกาศปิดเส้นทางจราจร ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558


ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘


ตำรวจภูธรภาค ๗ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘


ประชาสัมพันธ์ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล"


ประชาสัมพันธ์แจ้งการครอบครองและการขออนุญาตค้างาช้างบ้านและแจ้งครอบครองงาช้างแอฟริกา


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อแจ้งเบาะแสคดีข่มขืนต่อเนื่องผ่านทาง facebook ศูนย์ปฏิบัติการติดตามจับกุมคนร้าย คดีข่มขืนต่อเนื่อง ตำรวจภูธรภาค 7


ประกาศ-คำสั่ง

แก้ไขประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. วาระประจำปี 2558


ประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. นอกวาระประจำปี


คำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 679/2558 เรือง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน


สำเนาคำสั่ง ภ.7 ที่ 662 - 669 ลง 18 พ.ค.58


บัญชีแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.-ผบ.หมู่


คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๗ ที่ ๖๐๒-๖๐๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร


คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๗ ที่ ๔๔๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร


คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๗ ที่ ๕๙๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน


คำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 411/2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ด.ต. 53 ปี เป็นชั้นสัญญาบัตร)


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกฯเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558


ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ กำหนดให้มีพิธีรับส่งมอบหน้าที่ราชการ โดย พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๗ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.๗ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๗ ร่วมพิธี ณ ที่ทำการ ภ.๗ อ.เมือง จว.นครปฐม


ประวัติและผลงาน พล ต ท วีรพงษ์ ชื่นภักดี https://www.youtube.com/watch?v=g8YP7I4jP80&feature=youtu.be


วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๘ พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธานการประชุม ศปก.ภ.๗ ครั้งที่ ๕๒- ๒๕/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.๗


วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘ พล.อ อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. และคณะ มาตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและที่หมายเสด็จฯ โดยมี พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ พร้อมคณะ รอรับการตรวจสอบความพร้อมและชี้แจงการปฏิบัติ ภายในพื้นที่ของกองทัพบก ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์


วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘ พล.อ อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. และคณะ พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ ร่วมชมการซ้อมสาธิตการแสดง แสง สี เสียง ในชุด "อุทยานราชภักดิ์ เทิดจงรักสัตตปฐพี" ในพิธีเปิดอุทยานราชภักดิ์ หัวหิน


วันที่ ๒๕ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน ร่วมประชุมตรวจสอบความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์


วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๘ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๗ ประธานในโครงการ D.A.R.E. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ภ.๗


วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ ตรวจความพร้อม กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย และ จุดรถพระที่นั่งเทียบ ภายในอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์


วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน ประชุมซักซ้อมการปฎิบัติ การถวายความปลอดภัย ในเส้นทางเสด็จ ณ ห้องประชุม กอ.ปภ.๙๗


วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธานร่วมประชุมและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยในเส้นทางเสด็จ ณ กองอำนวยการถวายความปลอดภัย ปภ.๙๗ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์


กิจกรรม ภ.๗

พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ เป็นผู้แทน ภ.๗ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานและคณะทำงานย่อยยกร่างกฎหมายลำดับรองของร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย


พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๗ พร้อม สง.ผบช.ภ.๗ซักซ้อมปั่นจักรยาน เตรียมความพร้อม กิจกรรม "Bike for Mom"


โครงการนิเทศสัมพันธ์สัญจร


พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วย ผอ.กอ.ปภ.๙๗ ร่วมประชุม ศปก.ตร. ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ รายงานเหตุการณ์ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน


พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ เป็นผู้แทน ภ.๗ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การจัดระเบียบรถตู้โดยสารเป็นไปอย่างยั่งยืน


พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ เป็นผู้แทน ภ.๗ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้ (การตัดไม้ยางพารา)


พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ เป็นผู้แทน ภ.๗ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การจัดระเบียบรถตู้โดยสารเป็นไปอย่างยั่งยืน


พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วย ผอ.กอ.ปภ.๙๗ ร่วมประชุม ศปก.ตร. ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ รายงานเหตุการณ์ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน


พิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘


พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยุทธวิธีการป้องกัน ระงับยับยั้ง และควบคุมด้วยกระบองของตำรวจภูธรภาค ๗


ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๔ ก.ย.๕๘)


ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๗


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารห้องน้ำห้องส้วม


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหมวดยานพาหนะ


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร (ซ้อมยิง)


ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน


ประกาศ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งของหลวงชำรุด


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงอาหารจำนวน ๒ หลัง


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารห้องสมุด ( ๒ ก.ค. ๒๕๕๘)


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงประกอบเลี้ยง จำนวน ๑ หลัง


ผลการประกวดราคา
เอกสารเผยแพร่

แบบปรับปรุงระบบงานสอบสวน ในสังกัด ภ.7


คู่มือตัวชี้วัด ภ.๗ ประจำปี ๒๕๕๘


เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191


คู่มือคำรับรองตัวอย่าง การลงนามคำรับรอง ระหว่าง ผบ.ตร.กับ ผบช.ภ.7


คู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจกรรมป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สง.ตรวจสอบภายใน


แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการประเมินผลการควบคุมภายในกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2558


การใช้งานโปรแกรม Life 360


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจหนังสือเดินทาง ทะเบียนรถ และใบขับขี่่ระหว่างประเทศ 1/2


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจหนังสือเดินทาง ทะเบียนรถ และใบขับขี่่ระหว่างประเทศ 2/2


PPT ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC