Card image

แก้ไขประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี ๒๕๕๘

อ่านต่อ...

20151119-131455-551575.jpg

วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.ภ.๗ มอบหมาย พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รรท.รอง ผบช.ภ.๗ เป็นผู้แทน ภ.๗ วางพานพุ่ม เนื่องในงานวันสถาปนา กรมการสัตว์ทหารบก ณ ค่ายทองฑีฆายุ อ.เมือง จว.นครปฐม โดยมี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน

อ่านต่อ...

20151028-140550-นยบ.jpg

วิสัยทัศน์ ของ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗"

อ่านต่อ...

การติดตั้งแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบค้นหาข้อมูลสถานีตำรวจสำหรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

อ่านต่อ...

นโยบาย ผบ.ตร. (ช่วยเหลือประชาชน) https://www.facebook.com/405215423002780/videos/vb.405215423002780/434527646738224/?type=2&theater

อ่านต่อ...

20151117-111833-DSC_3955.jpg

วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.ภ.๗ เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.๗ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๘

อ่านต่อ...

เอกสารดาวน์โหลด งานป้องกันปราบปราม และแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม (เอกสาร ๙)

อ่านต่อ...

เอกสารดาวน์โหลด งานป้องกันปราบปราม และแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม (เอกสาร ๑๐)

อ่านต่อ...

20151113-120202-S__704529.jpg

วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รรท. รอง ผบช.ภ.๗ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ทับสะแก

อ่านต่อ...

20151113-120705-S__729104.jpg

วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รรท. รอง ผบช.ภ.๗ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บางสะพาน

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ ของ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗"


การติดตั้งแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบค้นหาข้อมูลสถานีตำรวจสำหรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ


นโยบาย ผบ.ตร. (ช่วยเหลือประชาชน) https://www.facebook.com/405215423002780/videos/vb.405215423002780/434527646738224/?type=2&theater


วันที่ ๖ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.๗ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙


กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธ.ค.๒๕๕๘ BIKE FOR DAT "ปั่นเพื่อพ่อ" สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทาง http://www.saranitet.police.go.th


ลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผยช.ภ.๗


ประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. วาระประจำปี ๒๕๕๘


ประชาสัมพันธ์ ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน


ข้อแนะนำการเดินทางสู่อุทยานราชภักดิ์ ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน


เส้นทางเลี่ยงการจราจรมีทั้ง ๖ จุด ๘ เส้นทาง


ประกาศ-คำสั่ง

แก้ไขประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี ๒๕๕๘


ประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี ๒๕๕๘


คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๗ ที่ ๑๔๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (๑ พ.ย.๕๘)


แก้ไขประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. วาระประจำปี 2558


ประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. นอกวาระประจำปี


คำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 679/2558 เรือง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน


สำเนาคำสั่ง ภ.7 ที่ 662 - 669 ลง 18 พ.ค.58


บัญชีแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.-ผบ.หมู่


คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๗ ที่ ๖๐๒-๖๐๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร


คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๗ ที่ ๔๔๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร


ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รอง ผบช.ภ.๗ ร่วมประชุม ศปก.ตร. เพื่อรายงานความพร้อมรองรับเทศกาลลอยกระทง ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.๗


วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.๗ ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๘ พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รรท. รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธานในที่ประชุมและฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Conference กับ ศปก.ตร. เรื่อง เตรียมความพร้อม ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ก่อน - หลัง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ และในช่วงลอยกระทง ฯ


วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘ พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รอง ผบช.ภ.๗ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ทองผาภูมิ ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.๗ และได้ให้ขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารสัมมนา เขื่อนวชิราลงกรณ์ จว.กาญจนบุรี


วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๘ พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.๗ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการพิจารณางบประมาณและการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙


วันที่ ๒๔ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รอง ผบช.ภ.๗ ประชุมเร่งรัดคดีอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ และคดีที่น่าสนใจ ผ่านระบบ VDO Conference


วันที่ ๒๔ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.มานิตย์ จันทรคณา รรท.ผบก.ศฝร.ภ.๗ รอง ผบกฯ ผกกฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมหลักสูตร กดต.๕๓ ณ ห้องประชุมสุขประเสริฐ อาคาร กก.ปค.ศฝร.ภ.๗


วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๘ พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.จว.นครปฐม เป็นประธาน ร่วมประชุม Conference (ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ) สั่งการ กวดขัน กำชับ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจของ สภ.ต่างๆในสังกัด ณ ห้องประชุมบริหารสถานการณ์ (TOC) ศปก.ภ.จว.นครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม


วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๘ พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช รรท.ผบก.ภ.จว.นครปฐม ร่วมปล่อยแถวปิดล้อมเมือง จำนวน ๑๘ จุด ในพื้นที่ สภ.เมืองนครปฐมเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงงานองค์พระปฐมเจดีย์และเทศกาลลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘


วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๘ พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รอง ผบช.ภ.๗ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กอ.ปภ.๙๗ พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วย ผอ.กอ.ปภ.๙๗ พร้อมหน่วยขึ้นควบคุมการปฏิบัติ ร่วมประชุมการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ณ ห้องประชุม กอ.ปภ.๙๗


กิจกรรม ภ.๗

วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ พร้อมคณะ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการตำรวจภูธรภาค ๗ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.๗


นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปั่นจักรยานนำขบวณรณรงค์จัดหาทุนในกิจกรรม "ราชภักดิ์ ไบท์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน"


โครงการจักรยานตำรวจ"ให้น้อง" จว.ราชบุรี


พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ เป็นผู้แทน ภ.๗ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานและคณะทำงานย่อยยกร่างกฎหมายลำดับรองของร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย


พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๗ พร้อม สง.ผบช.ภ.๗ซักซ้อมปั่นจักรยาน เตรียมความพร้อม กิจกรรม "Bike for Mom"


โครงการนิเทศสัมพันธ์สัญจร


พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วย ผอ.กอ.ปภ.๙๗ ร่วมประชุม ศปก.ตร. ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ รายงานเหตุการณ์ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน


พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ เป็นผู้แทน ภ.๗ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การจัดระเบียบรถตู้โดยสารเป็นไปอย่างยั่งยืน


พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ เป็นผู้แทน ภ.๗ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้ (การตัดไม้ยางพารา)


พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ เป็นผู้แทน ภ.๗ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การจัดระเบียบรถตู้โดยสารเป็นไปอย่างยั่งยืน


ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๔ ก.ย.๕๘)


ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๗


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารห้องน้ำห้องส้วม


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหมวดยานพาหนะ


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร (ซ้อมยิง)


ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน


ประกาศ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งของหลวงชำรุด


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงอาหารจำนวน ๒ หลัง


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารห้องสมุด ( ๒ ก.ค. ๒๕๕๘)


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงประกอบเลี้ยง จำนวน ๑ หลัง


ผลการประกวดราคา
เอกสารเผยแพร่

เอกสารดาวน์โหลด งานป้องกันปราบปราม และแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม (เอกสาร ๙)


เอกสารดาวน์โหลด งานป้องกันปราบปราม และแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม (เอกสาร ๑๐)


เอกสารดาวน์โหลด งานป้องกันปราบปราม และแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม (เอกสาร ๑๐) ต่อ


วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รรท. รอง ผบช.ภ.๗ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ทับสะแก


เอกสารดาวน์โหลด งานป้องกันปราบปราม และแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม (อาชญากรรม สวบสวน สืบสวน)


นโยบายการบริหารราชการ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา (ผบ.ตร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘


ประวัติและผลงาน พล ต ท วีรพงษ์ ชื่นภักดี https://www.youtube.com/watch?v=g8YP7I4jP80&feature=youtu.be


นโยบายบริหารราชการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา https://www.youtube.com/watch?v=6lqSl0TlfC0


แบบปรับปรุงระบบงานสอบสวน ในสังกัด ภ.7


Card image cap

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช

ผบช.ภ.7