วันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปี: 56.748079348699%

วันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี: 43.251920651301%

  • จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 17442 ครั้ง
  • จำนวนผู้โหวต วันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปี: 9898 ครั้ง
  • จำนวนผู้โหวต วันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี: 7544 ครั้ง

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด