• ผู้บริหาร

 • พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี
  รรท. ผบช.ภ.๗
 • ข้อมูลพื้นฐานองค์กร

 • ประวัติตำรวจภูธรภาค ๗
 • วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 • โครงสร้างหน่วยงาน-ผู้บริหาร-อำนาจหน้าที่
 • ยุทธศาสตร์-แผนปฏิบัติราชการ
 • แผนงาน-โครงการ-งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • คำรับรอง-รายงานผลการปฏิบัติราชการ
 • ข้อมูลติดต่อ
 • หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวสารทั่วไป
 • ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗
 • ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
 • ผลการประกวดราคา
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • หน่วยงานภายใน

 • กองบังคับการอำนวยการ
 • ฝ่ายอำนวยการ ๑
 • ฝ่ายอำนวยการ ๒
 • ฝ่ายอำนวยการ ๓
 • ฝ่ายอำนวยการ ๔
 • ฝ่ายอำนวยการ ๕
 • ฝ่ายอำนวยการ ๖
 • ฝ่ายอำนวยการ ๗
 • ฝ่ายอำนวยการ ๘
 • ฝ่ายอำนวยการ ๙
 • หน่วยงานในสังกัด

 • ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
 • ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
 • ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
 • ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
 • กอ.ปภ.๙๗
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำสั่ง ภ.7 ที่ 0022.112 7269 ลง 22 ต.ค.57
แก้ไขประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด ภ.๗
แก้ไขประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด ภ.๗
แก้ไขประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ในสังกัด ภ.๗
แก้ไขประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด ภ.๗

แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วง 15-19 ต.ค.57

วันที่ 16 ต.ค.57 เวลา 16.00 น. ณ ลานด้านล่างอาคาร ภ.7 พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง ผบช.ภ.7 และชุดสืบสวนจับกุม ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วง 15-19 ต.ค.57 ได้ผู้ต้องหา 5 ราย 7 คน พร้อมของกลาง อาวุธปืนสงคราม จำนวน 2 กระบอก, อาวุธปืนพกสั้น จำนวน 5 กระบอก, กระสุน 48 นัด, ยาเสพติด ยาไอซ์ 0.70 กรัม, ยาอี 27 เม็ด, ยาเค 22 ถุงๆละ 0.10 กรัม

กิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2557

วันที่ 13 ต.ค.57 เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2557 ตำรวจภูธรภาค 7 โดยการนำของ พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ดังนี้ เวลา 06.30 น. พิธีบูชาพระภูมิ, ไหว้ศาลตายาย, สักการะหลวงพ่อขาว เวลา 07.00 น. พิธีสงฆ์ ทำบุตรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 88 รูป เวลา 08.30 น. พิธีมอบโล่ฯ,และกล่าวสัตย์ปฏิญานตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การฝึกทบทวนทางยุทธวิธี ของชุดปฏิบัติการพิเศษอินทรี 7

วันที่ 10 ต.ค.57 เวลา 13.00 น. ณ ลานฝึกวงศ์สมบูรณ์ ศฝร.ภ.7 พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย รอง ผบช.ภ.7 ได้ชมการฝึกทบทวนทางยุทธวิธี ของชุดปฏิบัติการพิเศษอินทรีย์ 7 กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุและวิกฤติการณ์ที่มีความรุนแรงในพื้นที่ ภ.7 ให้มีประสิทธิภาพ

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานประชุมการบริหารราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7

วันที่ 10 ต.ค.57 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานประชุมการบริหารราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7 ณ ห้องประชุม ภ.7 จ.นครปฐม

กำลังปรับปรุงข้อมูล...ขออภัยในความไม่สะดวก

 • กฏ-ระเบียบ-ข้อบังคับ
 • ข้อมูลการบริการ
 • ดาวน์โหลด
 • คลังความรู้
 • คำถามที่พบบ่อย
 • ผังเว็บไซต์
 • ถาม-ตอบ
 • ระบบสืบค้นข้อมูล
 • ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส
 • แบบสำรวจออนไลน์
 • E-COP
 • CCTV Police7
 • จองห้องประชุม
 • E-OA
 • Police7 SMS
 • สมุดโทรศัพท์ ภ.๗
 • สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ