banner

 • ผู้บริหาร

 • 1st slide
  พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นภักดี
  รรท. ผบช.ภ.๗
 • ข้อมูลพื้นฐานองค์กร

 • หน่วยงานภายใน

 • หน่วยงานในสังกัด

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ตำรวจภูธรภาค๗ ครั้งที่๔/๒๕๕๗
วันปิยะมหาราช
แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์
แก้ไขประกาศอาวุโสระดับ รอง สว.
(แก้ไข) ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.
แก้ไขประกาศอาวุโสระดับ รอง ผกก.
แก้ไขประกาศอาวุโสระดับ ผกก.
ภ.7 ที่ 0022.112 7269 ลง 22 ต.ค.57
พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาประชุมชี้แจงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาประชุมชี้แจงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยห่วงใยลูกหลาน ให้กับพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยห่วงใยลูกหลาน ให้กับพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 ได้มาตรวจเยี่ยม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 ได้มาตรวจเยี่ยม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 ได้มาตรวจเยี่ยม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 ได้มาตรวจเยี่ยม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 พร้อม พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง ผบช.ภ.7 พ.ต.อ.ชัยรัตน์. ทิพย์จันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม ที่พักสายตรวจโรงงานน้ำตาลมิตรผล สภ.ด่านช้าง

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 พร้อม พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง ผบช.ภ.7 พ.ต.อ.ชัยรัตน์. ทิพย์จันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม ที่พักสายตรวจโรงงานน้ำตาลมิตรผล สภ.ด่านช้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 พร้อม พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง ผบช.ภ.7 พ.ต.อ.ชัยรัตน์. ทิพย์จันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ด่านช้าง

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.7 พร้อม พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง ผบช.ภ.7 พ.ต.อ.ชัยรัตน์. ทิพย์จันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ด่านช้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.๗ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ , พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รองผู้บัญชาการฯ พร้อมคณะ เปิดการประชุมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเ

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผบช.ภ.๗ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ , พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รองผู้บัญชาการฯ พร้อมคณะ เปิดการประชุมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.๗ (ปส) ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะทำงานจากสถานทูตอังกฤษ

พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.๗ (ปส) ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะทำงานจากสถานทูตอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.๗ (ปส) ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ปภ.๙๗ ร่วมการประชุมการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน

พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.๗ (ปส) ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ปภ.๙๗ ร่วมการประชุมการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร รอง ผบช.ภ.7/นายตำรวจเวรชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วย บก.สส.ภ.7,ศฝร.ภ.7 และ ฝอ.1-9 บก.อก.ภ.7 ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ศปก.ภ.7 (ประจำสัปดาห์)

พล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร รอง ผบช.ภ.7/นายตำรวจเวรชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วย บก.สส.ภ.7,ศฝร.ภ.7 และ ฝอ.1-9 บก.อก.ภ.7 ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ศปก.ภ.7 (ประจำสัปดาห์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.7(จต) ร่วมพิธี วันปิยะมหาราช

พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.7(จต) ร่วมพิธี วันปิยะมหาราช

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.7 ร่วมพิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตร นสต.รุ่นที่ 5

พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.7 ร่วมพิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตร นสต.รุ่นที่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.รอง ผบช.ภ.7 เดินทางมา สภ.วัดเพลง เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี ชิงทรัพย์

พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.รอง ผบช.ภ.7 เดินทางมา สภ.วัดเพลง เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี ชิงทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รรท.รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.จว.ราชบุรี , นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าว กรณีจับกุมผู้ต้องหาร่วมกันนำหรือพาของที่ยังมิได้

พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รรท.รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.จว.ราชบุรี , นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าว กรณีจับกุมผู้ต้องหาร่วมกันนำหรือพาของที่ยังมิได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รรท.รอง ผบช.ภ.7 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมครูตำรวจสอนมวยไทยโบราณ ของตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รรท.รอง ผบช.ภ.7 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมครูตำรวจสอนมวยไทยโบราณ ของตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.รอง ผบช.ภ.7 เดินทางมา สภ.วัดเพลง เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี ชิงทรัพย์

พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.รอง ผบช.ภ.7 เดินทางมา สภ.วัดเพลง เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี ชิงทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท. รอง ผบช.ภ.7 ร่วมพิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตร นสต.รุ่นที่ 5

พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท. รอง ผบช.ภ.7 ร่วมพิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตร นสต.รุ่นที่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.รอง ผบช.ภ.7 ร่วมประชุมเร่งรัดคดี กับ บก.สส.ภ.7 สืบ จว.สมุทรสาคร สืบเมืองสมุทรสาคร เหตุ 241 พื้นที่ ท่าฉลอม สมุทรสาคร

พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.รอง ผบช.ภ.7 ร่วมประชุมเร่งรัดคดี กับ บก.สส.ภ.7 สืบ จว.สมุทรสาคร สืบเมืองสมุทรสาคร เหตุ 241 พื้นที่ ท่าฉลอม สมุทรสาคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ กองอำนวยการถวายความปลอดภัย ๙๗
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน-ประตูทางเข้าตำรวจภูธรภาค ๗
สอบราคาซื้อตู้นิรภัยกันไฟ

Copyright © 2014 ตำรวจภูธรภาค ๗