เอกสารเผยแพร่

#ID#Subject#Post Date
349ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายน...1 week ago
278ประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. วาระประจำปี 25571 month ago
62ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1-2/2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2-8/2557, ฉบับที่ 10-17/255...2 months ago
61คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1-19/2557, ที่ 22-65/25572 months ago
56คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7 ที่ 469-476/2557 ลง 25 เม.ย.572 months ago
52ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๗2 months ago
51คำสั่งแต่งตั้ง ด.ต. อายุ 53 ปี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร2 months ago
50คำสั่ง ภ.๗ ที่ ๓๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ2 months ago
44สำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด ภ.๗(เว้น ศฝร.ภ.๗)2 months ago
40สำเนาคำสั่งที่ ๑๑๕-๑๑๖/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง สว. 2 months ago
#ID#Subject#Post Date
347เงินสินบนรางวัล ครั้งที่ 3/25572 weeks ago
303รายการประกวดพระ "มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์"1 month ago
279ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 25571 month ago
194หน้างบเงินสินบนเงินรางวัล คดียาเสพติด ภาค 7 ครั้งที่ 2/25572 months ago
59ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๘ (เดิม) 2 months ago
57แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan)2 months ago
54สมุดโทรศัพท์ ภ.๗ 2 months ago
53หน้างบเงินสินบนเงินรางวัล คดียาเสพติด ภาค 7 ครั้งที่ 1/25572 months ago
14การอนุมัติจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลภาค 7 ครั้งที่ 6/25562 months ago
#ID#Subject#Post Date
350ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์สำหรับหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำร...1 week ago
348ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภักดีจักรินทร์ และพื้นที่โดยรอบ1 week ago
346ประกาศตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการตำรวจภูธรภาค 72 weeks ago
339ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาการซื้อวัสดุหมึกพิมพ์1 month ago
337เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๒๐ เครื่อง พร้...1 month ago
193ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์สำหรับหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำร...2 months ago
65ขอแก้ไขประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด2 months ago
63ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด2 months ago
60สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องนอน2 months ago
48สอบราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน2 months ago
#ID#Subject#Post Date
353รายงานการตรวจสอบข้อมูล คดีอาญา-จราจร เดือน ส.ค. 2557 12 hours ago
340รายงานการตรวจสอบข้อมูล คดีอาญา-จราจร เดือน ก.ค. 25571 month ago
192รายงานการตรวจสอบข้อมูล คดีอาญา-จราจร เดือน มิ.ย. 25572 months ago
64รายงานการตรวจสอบข้อมูล คดีอาญา-จราจร เดือน พ.ค. 25572 months ago
58รายงานPOLIS ประจำเดือน เม.ย.572 months ago
55รายงานการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล Polis คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน มี.ค. 25572 months ago
49การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน ก.พ. 25572 months ago
41การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน ม.ค. 25572 months ago
39การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน ธ.ค. 25562 months ago
30การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน พ.ย. 25562 months ago
ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตำรวจภูธรภาค 7 ได้จัดงาน “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2557

ตำรวจภูธรภาค 7 ได้จัดงาน “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รอง ผบช.ภ.๗(จต) ตรวจโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ภ.จว.ราชบุรี

รอง ผบช.ภ.๗(จต) ตรวจโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ภ.จว.ราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

รอง ผบช.ภ.7(ปส) พร้อมคณะตรวจราชการมาตรวจด่านสะกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน

รอง ผบช.ภ.7(ปส) พร้อมคณะตรวจราชการมาตรวจด่านสะกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.๗(มค)  ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กอ.ปภ.๙๗ พร้อมหน่วยขึ้นควบคุมการปฏิบัติ ร่วมประชุมการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยของ กอ.ปภ.๙๗

พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.๗(มค) ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กอ.ปภ.๙๗ พร้อมหน่วยขึ้นควบคุมการปฏิบัติ ร่...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง  รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.7 ครั้งที่ 8/2557 ประจำเดือน สิงหาคม 57

พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.7 ครั้งที่ 8/2557 ประจำเดือน สิงหาคม...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ท.สมบูรณ์  ฮวบบางยาง รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานเปิดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์

พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานเปิดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญค...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวน่าสนใจ/เหตุสำคัญในพื้นที่
แถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาก่อเหตุปล้นทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

แถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาก่อเหตุปล้นทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ....

รายละเอียดเพิ่มเติม

แถลงข่าวจับกุมยาเสพติดและอาวุธปืน ภ.จว.สมุทรสาคร

แถลงข่าวจับกุมยาเสพติดและอาวุธปืน ภ.จว.สมุทรสาคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรือนจำเขาบินตรวจพบ

เรือนจำเขาบินตรวจพบ "โดรน" เตรียมส่งโทรศัพท์เข้าเรือนจำ แต่บังคับพลาดเกี่ยวกิ่งไม้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการปฏิบัติ/กิจกรรมหน่วยในสังกัด
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 57

สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 57

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ

โครงการ "1เดือน1วัด พัฒนาคุณธรรม" สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอาหารกลางวันของ  สภ.เมืองราชบุรี

โครงการอาหารกลางวันของ สภ.เมืองราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

#IDชื่อกระทู้ผู้ตั้งกระทู้สร้างกระทู้เมื่อ
2061 6 hours ago
2060 6 hours ago
2059 ช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะ 6 days ago
2058 ร้องเรียนตำรวจระดับรองผู้การ ทำร้ายร่างกายเยาวชน 6 days ago
2057 พรชัย บริสุทธิ์ (โจ๊ก) โจ๊ก พรชัย บริสุทธิ์ 1 week ago
2056 หยัด ท่าเรือ ผู้ขอแจ้งร้องทุกข์ 1 week ago
2055 นายตำรวจทำร้ายร่างกายแล้วเรื่องเงียบ ไม่คืบหน้า 1 week ago
2054 พรชัย ซอยหลังโรงหนังตลาดท่าเรือ พรชัย ซอยหลังโรงหนัง 1 week ago
2053 ปัญหาการโจรกรรมเขตพื้นที่บางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร ทรงศักดิ์ 2 weeks ago
2052 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 weeks ago