เอกสารเผยแพร่

#ID#Subject#Post Date
349ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายน...3 weeks ago
278ประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. วาระประจำปี 25572 months ago
62ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1-2/2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2-8/2557, ฉบับที่ 10-17/255...2 months ago
61คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1-19/2557, ที่ 22-65/25572 months ago
56คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7 ที่ 469-476/2557 ลง 25 เม.ย.572 months ago
52ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๗2 months ago
51คำสั่งแต่งตั้ง ด.ต. อายุ 53 ปี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร2 months ago
50คำสั่ง ภ.๗ ที่ ๓๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ2 months ago
44สำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด ภ.๗(เว้น ศฝร.ภ.๗)2 months ago
40สำเนาคำสั่งที่ ๑๑๕-๑๑๖/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง สว. 2 months ago
#ID#Subject#Post Date
347เงินสินบนรางวัล ครั้งที่ 3/25571 month ago
303รายการประกวดพระ "มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์"2 months ago
279ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 25572 months ago
194หน้างบเงินสินบนเงินรางวัล คดียาเสพติด ภาค 7 ครั้งที่ 2/25572 months ago
59ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๘ (เดิม) 2 months ago
57แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan)2 months ago
54สมุดโทรศัพท์ ภ.๗ 2 months ago
53หน้างบเงินสินบนเงินรางวัล คดียาเสพติด ภาค 7 ครั้งที่ 1/25572 months ago
14การอนุมัติจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลภาค 7 ครั้งที่ 6/25562 months ago
#ID#Subject#Post Date
350ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์สำหรับหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำร...3 weeks ago
348ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภักดีจักรินทร์ และพื้นที่โดยรอบ3 weeks ago
346ประกาศตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการตำรวจภูธรภาค 71 month ago
339ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาการซื้อวัสดุหมึกพิมพ์1 month ago
337เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๒๐ เครื่อง พร้...1 month ago
193ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์สำหรับหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำร...2 months ago
65ขอแก้ไขประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด2 months ago
63ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด2 months ago
60สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องนอน2 months ago
48สอบราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน2 months ago
#ID#Subject#Post Date
353รายงานการตรวจสอบข้อมูล คดีอาญา-จราจร เดือน ส.ค. 2557 1 week ago
340รายงานการตรวจสอบข้อมูล คดีอาญา-จราจร เดือน ก.ค. 25571 month ago
192รายงานการตรวจสอบข้อมูล คดีอาญา-จราจร เดือน มิ.ย. 25572 months ago
64รายงานการตรวจสอบข้อมูล คดีอาญา-จราจร เดือน พ.ค. 25572 months ago
58รายงานPOLIS ประจำเดือน เม.ย.572 months ago
55รายงานการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล Polis คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน มี.ค. 25572 months ago
49การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน ก.พ. 25572 months ago
41การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน ม.ค. 25572 months ago
39การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน ธ.ค. 25562 months ago
30การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน พ.ย. 25562 months ago
ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตำรวจภูธรภาค 7 ได้จัดงาน “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2557

ตำรวจภูธรภาค 7 ได้จัดงาน “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รอง ผบช.ภ.๗(จต) ตรวจโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ภ.จว.ราชบุรี

รอง ผบช.ภ.๗(จต) ตรวจโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ภ.จว.ราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

รอง ผบช.ภ.7(ปส) พร้อมคณะตรวจราชการมาตรวจด่านสะกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน

รอง ผบช.ภ.7(ปส) พร้อมคณะตรวจราชการมาตรวจด่านสะกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.๗(มค)  ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กอ.ปภ.๙๗ พร้อมหน่วยขึ้นควบคุมการปฏิบัติ ร่วมประชุมการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยของ กอ.ปภ.๙๗

พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.๗(มค) ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กอ.ปภ.๙๗ พร้อมหน่วยขึ้นควบคุมการปฏิบัติ ร่...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง  รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.7 ครั้งที่ 8/2557 ประจำเดือน สิงหาคม 57

พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.7 ครั้งที่ 8/2557 ประจำเดือน สิงหาคม...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ท.สมบูรณ์  ฮวบบางยาง รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานเปิดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์

พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานเปิดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญค...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวน่าสนใจ/เหตุสำคัญในพื้นที่
แถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาก่อเหตุปล้นทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

แถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาก่อเหตุปล้นทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ....

รายละเอียดเพิ่มเติม

แถลงข่าวจับกุมยาเสพติดและอาวุธปืน ภ.จว.สมุทรสาคร

แถลงข่าวจับกุมยาเสพติดและอาวุธปืน ภ.จว.สมุทรสาคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรือนจำเขาบินตรวจพบ

เรือนจำเขาบินตรวจพบ "โดรน" เตรียมส่งโทรศัพท์เข้าเรือนจำ แต่บังคับพลาดเกี่ยวกิ่งไม้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการปฏิบัติ/กิจกรรมหน่วยในสังกัด
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 57

สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 57

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ

โครงการ "1เดือน1วัด พัฒนาคุณธรรม" สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอาหารกลางวันของ  สภ.เมืองราชบุรี

โครงการอาหารกลางวันของ สภ.เมืองราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

#IDชื่อกระทู้ผู้ตั้งกระทู้สร้างกระทู้เมื่อ
2064 จับให้หมดครับ Zxcvbnm 2 days ago
2063 สิ่งที่ฉัน ควรจะทำอย่างไร booksPautty 2 days ago
2062 ???????????userpass???????????!ENDVALUE! calWeleSams 5 days ago
2061 1 week ago
2060 1 week ago
2059 ช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะ 2 weeks ago
2058 ร้องเรียนตำรวจระดับรองผู้การ ทำร้ายร่างกายเยาวชน 2 weeks ago
2057 พรชัย บริสุทธิ์ (โจ๊ก) โจ๊ก พรชัย บริสุทธิ์ 3 weeks ago
2056 หยัด ท่าเรือ ผู้ขอแจ้งร้องทุกข์ 3 weeks ago
2055 นายตำรวจทำร้ายร่างกายแล้วเรื่องเงียบ ไม่คืบหน้า 3 weeks ago
#IDข้อความผู้แสดงความคิดเห็นโพสเมื่อ
35771 Hurrah, that -- what I was looking for, what a information! existing here at this weblog, thanks adm... new foamposites 15 hours ago
35770 Annonce inappropri?e <a href="http://www.stewardsmarket.com/?rayban=magasin-ray-ban-ronde" >magasi... magasin ray ban rond 21 hours ago
35769 These are typically definitely some nice <a href="http://www.recordchina.co.jp/" >coach</a>. They c... coach 23 hours ago
35768 Comment faire une ?tincelle de lumi?re avec un sauveteur <a href="http://pengobatanalami88.com/?ni... air jordan 13 wheat 1 day ago
35767 [url=http://www.experienceliquid.com/EntityHelper/kobe-shoes.aspx]Cheap Kobe shoes[/url] Before all... Ronal 1 day ago
35766 Bill Rodgers, HOWEVER, WAS One of Those lucky runners Have you instinctively gravitate to a technica... mulberry handbags we 1 day ago
35765 Your way of describing the whole thing in this post -- is in fact fastidious, every one be capable o... yeezy shoes 1 day ago
35764 New Albany, Ohio 5 Juin 2013: Abercrombie Fitch Co. (NYSE: ANF) a annonc? aujourd'hui que Brian Loga... borse prada immagini 1 day ago
35763 What's up, its pleasant post -- about media print, we all be aware of media is a great source of fac... nike?hyperfuse 1 day ago
35762 He has also designed The Zip Bag for Longchamp and was part of the team that designed the New Bus... prada outlet usa aut 2 days ago