เอกสารเผยแพร่

#ID#Subject#Post Date
278ประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. วาระประจำปี 25571 month ago
62ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1-2/2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2-8/2557, ฉบับที่ 10-17/255...1 month ago
61คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1-19/2557, ที่ 22-65/25571 month ago
56คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7 ที่ 469-476/2557 ลง 25 เม.ย.571 month ago
52ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๗1 month ago
51คำสั่งแต่งตั้ง ด.ต. อายุ 53 ปี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร1 month ago
50คำสั่ง ภ.๗ ที่ ๓๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ1 month ago
44สำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด ภ.๗(เว้น ศฝร.ภ.๗)1 month ago
40สำเนาคำสั่งที่ ๑๑๕-๑๑๖/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง สว. 1 month ago
31แก้ไขประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจ ณ 18 ธ.ค.561 month ago
#ID#Subject#Post Date
347เงินสินบนรางวัล ครั้งที่ 3/25572 hours ago
303รายการประกวดพระ "มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์"1 month ago
279ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 25571 month ago
194หน้างบเงินสินบนเงินรางวัล คดียาเสพติด ภาค 7 ครั้งที่ 2/25571 month ago
59ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๘ (เดิม) 1 month ago
57แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan)1 month ago
54สมุดโทรศัพท์ ภ.๗ 1 month ago
53หน้างบเงินสินบนเงินรางวัล คดียาเสพติด ภาค 7 ครั้งที่ 1/25571 month ago
14การอนุมัติจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลภาค 7 ครั้งที่ 6/25561 month ago
#ID#Subject#Post Date
346ประกาศตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการตำรวจภูธรภาค 720 hours ago
339ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาการซื้อวัสดุหมึกพิมพ์2 weeks ago
337เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๒๐ เครื่อง พร้...2 weeks ago
193ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์สำหรับหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำร...1 month ago
65ขอแก้ไขประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด1 month ago
63ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด1 month ago
60สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องนอน1 month ago
48สอบราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน1 month ago
47สอบราคาซื้อกระสุนปืน จำนวน ๒ รายการ1 month ago
45สอบราคาการซื้อ GPS Tracker พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ1 month ago
#ID#Subject#Post Date
340รายงานการตรวจสอบข้อมูล คดีอาญา-จราจร เดือน ก.ค. 25572 weeks ago
192รายงานการตรวจสอบข้อมูล คดีอาญา-จราจร เดือน มิ.ย. 25571 month ago
64รายงานการตรวจสอบข้อมูล คดีอาญา-จราจร เดือน พ.ค. 25571 month ago
58รายงานPOLIS ประจำเดือน เม.ย.571 month ago
55รายงานการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล Polis คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน มี.ค. 25571 month ago
49การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน ก.พ. 25571 month ago
41การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน ม.ค. 25571 month ago
39การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน ธ.ค. 25561 month ago
30การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน พ.ย. 25561 month ago
24การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล คดีอาญา-จราจร ประจำเดือน ต.ค. 25561 month ago
ภารกิจผู้บังคับบัญชา
รอง ผบช.ภ.๗(จต) ตรวจโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ภ.จว.ราชบุรี

รอง ผบช.ภ.๗(จต) ตรวจโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ภ.จว.ราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

รอง ผบช.ภ.7(ปส) พร้อมคณะตรวจราชการมาตรวจด่านสะกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน

รอง ผบช.ภ.7(ปส) พร้อมคณะตรวจราชการมาตรวจด่านสะกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.๗(มค)  ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กอ.ปภ.๙๗ พร้อมหน่วยขึ้นควบคุมการปฏิบัติ ร่วมประชุมการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยของ กอ.ปภ.๙๗

พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.๗(มค) ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กอ.ปภ.๙๗ พร้อมหน่วยขึ้นควบคุมการปฏิบัติ ร่...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง  รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.7 ครั้งที่ 8/2557 ประจำเดือน สิงหาคม 57

พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.7 ครั้งที่ 8/2557 ประจำเดือน สิงหาคม...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ท.สมบูรณ์  ฮวบบางยาง รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานเปิดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์

พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รรท.ผบช.ภ.7 เป็นประธานเปิดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญค...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.๗(ปส) เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) เรื่องการระดมปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดในพื้นที่ ภ.๗

พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.๗(ปส) เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference)...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวน่าสนใจ/เหตุสำคัญในพื้นที่
แถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาก่อเหตุปล้นทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

แถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาก่อเหตุปล้นทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ....

รายละเอียดเพิ่มเติม

แถลงข่าวจับกุมยาเสพติดและอาวุธปืน ภ.จว.สมุทรสาคร

แถลงข่าวจับกุมยาเสพติดและอาวุธปืน ภ.จว.สมุทรสาคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรือนจำเขาบินตรวจพบ

เรือนจำเขาบินตรวจพบ "โดรน" เตรียมส่งโทรศัพท์เข้าเรือนจำ แต่บังคับพลาดเกี่ยวกิ่งไม้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการปฏิบัติ/กิจกรรมหน่วยในสังกัด
โครงการ

โครงการ "1เดือน1วัด พัฒนาคุณธรรม" สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอาหารกลางวันของ  สภ.เมืองราชบุรี

โครงการอาหารกลางวันของ สภ.เมืองราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าราชการตำรวจ ภ.7 ส่วนกลางและบก.อก.ภ.7 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2557

ข้าราชการตำรวจ ภ.7 ส่วนกลางและบก.อก.ภ.7 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

#IDชื่อกระทู้ผู้ตั้งกระทู้สร้างกระทู้เมื่อ
2051 xxxx xxx 5 hours ago
2050 xxxx xxx 1 day ago
2049 เรือง กลิ่นขยะเหม็น มากๆๆ ชาวบ้านค่ะ 6 days ago
2048 เรื่องพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นางสาวกาญจนา 1 week ago
2047 จากประชาชนที่แจ้งกระทู้ร้องเรียน พรชัย 1 week ago
2046 นางสาวกาญจนา ศิริทรัพย์ นางสาวกาญจนา 1 week ago
2045 กราบเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค7 ช่วยดำเนินการช่วยเหลือเป็นการด่วน มีเอกสารประกอบด้วยค่ะ เจ้ดา หวนคืนรัง 2 weeks ago
2044 เงินกู้นอกระบบ เจ้ดา หวนคืนรัง 2 weeks ago
2043 ไม่มีความคืบหน้าการจับเจ้ามือหวยเถื่อน จังหวัดสมุทรสาคร คนสมุทรสาคร 2 weeks ago
2042 ขอให้ตำรวจจับกุมพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบ ผู้แจ้งร้องเรียน 2 weeks ago
#IDข้อความผู้แสดงความคิดเห็นโพสเมื่อ
35712 xxx xxx 2 days ago
35711 xxx xxx 2 days ago
35710 3 days ago
35709 . . 6 days ago
35708 [url=][img][/img][/url] Python's Give Live Birth.What you write in your title.Another of the inte... Misscloub 1 week ago
35707 ขอให้ตำรวจภูธร ภาค 7 ช่วยดำเนินการจับกุมแก๊งปล่อยเงินกู้รายวันร้อยละ 20 บาทต่อวัน ในเชิกรุกโดยการกวด... พรชัย ซักรีดซอยโรงหน 1 week ago
35706 เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่2ครับ. ต้องมีการโพสน์ให้ประชาชนที่แจ้งเบาะแสทราบหด้วย เรื่องที่ร้องเรียนหร... 1 week ago
35705 ขอให้ทาง ภาค 7 ช่วยโพสต์ตอบคำร้องเรียนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย เพื่อความหวังสำหรับผู... ประชาชนที่ขอให้ตำรวจ 2 weeks ago
35704 อยากให้ผู้บัญชาการฯ ผู้บังคับการฯ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง กรุณาสั่งการฯเร่งดำเนินการจับกุมอย่างเด็ดขา... ผู้ขอแสดงความคิดเห็น 2 weeks ago
35703 ขอให้ท่านฯ ผู้มีอำนาจช่วยสั่งการดำเนินการปราบปรามให้แก๊งเงินกู้พวกนี้ ได้ถูกจับกุมเสียบ้าง 2 weeks ago